Empresa

Empresa
MTL Group es defineix com un autèntic Facility Servide especialitzat en solucions integrals en Higiene Alimentària i Neteja Industrial. Comptem amb centenars de clients a tots els sectors del mercat, des de grans superfícies, organismes públics i naus industrials fins a petita i mitjana empresa. El nostre equip humà està format per més de 800 treballadors en constant formació amb tots els recursos tècnics i necessaris d'última generació.
Internacional

MTL Group es troba en procés d'expansió i internacionalització, des de fa uns anys l'empresa està realitzant una prospecció de mercat en la indústria agroalimentària i serveis, en diversos països d'Europa i Amèrica, amb la fi d'ampliar serveis. (Holanda, França, Portugal, Estats Units, Colòmbia, Mèxic entre d'altres).

Carousel Image
Objectius

Sabem que per a vostè és imprescindible oferir la millor imatge i proporcionar un lloc de treball segur i amb totes les necessitats de la seva activitat comercial ben cobertes.

És per això que MTL Group s'esforça cada dia en aconseguir els seus objectius:

La satisfacció dels nostres clients basada en la qualitat total.

L'expansió geogràfica que ens permeti un millor servei per a tot el territori nacional.

EL NOSTRE MILLOR ACTIU: ELS NOSTRES CLIENTS

 

Valors

Per tal d'aconseguir els nostres objectius ens basem en l'excel·lència mitjançant els següents valors:

La confiança dels nostres clients, amb els més alts nivells d'ètica, confidencialitat i profesionalitat, oferint una atenció personalitzada i una òptima assignació de recursos.

Investigació contínua del mercat, incorporant les últimes tecnologies als nostres mètodes de treball.

Satisfacció dels treballadors mitjançant plans de formació i de promoció dins l'empresa. Formació i informació contínua en prevenció de riscos laborals.

Total implicació amb el medi ambient; prioritzem sempre l'utilització de productes ecològics i la gestió de residus.

Seguretat i Salut

Per a MTL Group la seguretat dels treballadors en la realització de les seves tasques diàries és una prioritat.

Per tal de minimitzar els riscos laborals, MTL Group ha aconseguit un conjunt d'objectius enmarcats dins el seu pla de Seguretat i Salut:

Assegurar el màxim nivell de seguretat i salut en tots els nivells empresarials.

Adopció i difusió dels objectius i programes d'acció en matèria de SSO per a tots els directius i treballadors.

Creació d'una cultura de seguretat i salut entre els treballadors a través d'activitats formatives i programes de capacitació.

Revisió periòdica dels objectius de Seguretat i Salut.

Adequació de tots els processos productius a la legislació vigent.

Participació de tots els treballadors en la millora contínua de processos productius.

Control sistemàtic de riscos laborals.

Seguretat plena en les àrees de treball en relació a la maquinària i eines utilitzades, basada en el manteniment freqüent, inspecció, correcta utilització i provisió dels recursos necessaris.