Medi ambient

Medi ambient

 

Medi ambient
Medi ambient

A MTL Group parem especial atenció al respecte al Medi Ambient.

Les Nacions Unides definien el desenvolupament sostingut en la conferència de Rio de Janeiro com "La capacitat de satisfer les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les generacions futurs per a satisfer les pròpies necessitats"

Per tal d'aconseguir aquests objectius hem establert tots els mecanismes necessaris per a prevenir i minimtzar la contaminació i l'impacte ambiental en el desenvolupament de les nostres activitats, identificant i evaluant els aspectes que puguin tenir impactes significatius sobre el medi ambient, planificant controls de les nostres actuacions per a garantir la seva correcta aplicació en tots els nostres processos.

 

Parem especial atenció als següents aspectes de la nostra activitat diària:

Utilització de l'aigua

Utilització de l'energia

Reducció de les emissions de CO2

Gestió de residus