Serveis del grup

Neteja i manteniment de plaques solars
L'exposició a la pols i a la brutícia pot provocar que el rendiment dels panells solars es vegi afectat negativament fins al punt de perjudicar la seva rendibilitat i viabilitat econòmica. Els nostres equips de neteja especialitzats, tenint en compte la ubicació i característiques geogràfiques, s'encarreguen de mantenir els parcs solars perquè el seu ús sigui òptim. En tots els nostres manteniments apliquem les tècniques detallades pel fabricant o bé les especificacions que ens facilita el client i li recomanem un calendari de neteges per evitar la degradació del servei. La utilització d'aigua pura, així com les eines específiques per al treball en alçada, garanteixen que els equips no rebran cap dany i que vostè rebrà sempre el rendiment desitjat.