Serveis del grup

Neteja i mateniment de camps eòlics
A MTL Group disposem d'un equip d'alpinistes altament especialitzats en treballs verticals que tenen com a objectiu principal realitzar un informe tècnic dels treballs , basats en els següents punts: Informe d'enginyeria , on es reflectirà, mitjançant l'informe acompanyat de document gràfic, l'estat de la instal·lació i les seves necessitats, aportant igualment document gràfic dels treballs realitzats un cop finalitzada la recuperació.
Inspeccions Periòdiques
 • Inspecció visual de les pales
 • Inspecció d'elements del aerogenerados i torre.
 • Aïllament elèctric en alta tensió (megado) del generador.
 • Reajustament i comprovació periòdica de perns.
 • Verificació dels nivells d'oli de la multiplicadora.
 • Verificació dels nivells d'oli hidràulic.
Manteniment exterior periòdic
 • Neteja de pales
 • Neteja de fosses
 • Neteja i desgreixatge exterior de la torre
 • Neteja de nacelle
 • Pintat de tots els elements
 • Col·locació de logotips
Manteniment predictiu
 • Mesures de vibracions
 • Anàlisi de l'oli
 • Mesures de temperatura a la transmissió de la multiplicadora
Altres accions de manteniment
 • Substitució de l'oli de la multiplicadora
 • Substitució de l'oli hidràulic