Serveis del grup

Neteja amb tecnologia Criogènica

En eliminar el procés de desmuntat, aïllament de parts delicades, recollida i processament de residus, s'aconsegueix una més que notable reducció del temps de neteja i mitjans humans, una menor parada del procés productiu. L'estalvi pot arribar a aconseguir el 80%.

El gel sec és diòxid de carboni (CO2) sòlid a una temperatura de -79,6ºC. La seva principal propietat és la sublimació, que li permet passar directament d'estat sòlid a gas, sense passar per estat líquid. Aquesta propietat el fa especialment interessant per netejar sense aportar un residu secundari al procés, i sense mullar ni humitejar la superfície.

La neteja criogènica és
  • No abrasiva
  • No fa malbé el substrat
  • Utilització en equips mecànics sensibles
  • No conductora de l'electricitat
  • Utilització segura en equips i motors elèctrics
  • Sense perills d'higiene per humitat
  • Sense aigua i humitat no hi ha contaminació biològica
  • Raigs X
  • Serveis de recuperació