Serveis del grup

Neteja sector hospitalari

Els nostres serveis en el sector hospitalari estan supervisats per un equip de professionals formats en l'àrea sanitària. Podem distingir entre àrees de risc alt, mitjà o baix i les tècniques que s'aplicaran seran diferents segons la naturalesa del servei.

Amb l'objectiu de prevenir la proliferació de gèrmens i bacteris utilitzem equips de neteja específics destinats exclusivament als espais aïllats i vam dotar totes les nostres màquines d'aspiració de filtres HEPA i ULPA capaços d'atrapar les partícules que podem trobar en àrees quirúrgiques.

El nostre personal està format en el tractament de residus amb risc biològic potencial, químics i orgànics, així com en la prevenció d'abocaments i la neteja d'eines específiques de quiròfan i laboratori.

Així mateix, ens dediquem al manteniment d'àrees de risc mitjà o baix com poden ser les habitacions, els serveis i sanitaris, les escombraries, la neteja de passadissos, sostres i parets o els ascensors.

Els nostres principals clients en el sector són hospitals, clíniques, centres sanitaris, centres d'assistència primària, mútues i consultes.

Dins de les àrees de risc alt estem especialitzats en el manteniment
 • Unitats de cures progressives
 • Unitats quirúrgiques
 • Unitats d'hemodiàlisi
 • Serveis de cremats
 • Laboratoris clínics (immunologia, microbiològics, de reproducció, etc..)
 • Morgue
 • Oncologia
 • Raigs X
 • Serveis de recuperació
SECTOR SANITARIO
 • HOSPITALES
 • CONSULTAS
 • CLINICAS PRIVADAS
 • MUTUAS
 • CONSULTORIOS
 • INDUSTRIA FARMACEUTICA
 • INDUSTRIS QUIMICA
 • INDUSTRIA COSMETICA