Serveis del grup

Higienització a la indústria farmacèutica, química i cosmètica

MTL Group té una àmplia experiència treballant en la higienització focalitzada en la indústria farmacèutica química i cosmètica.

La nostra raó de ser és aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients i col·laboradors mitjançant la nostra professionalitat i integritat, aportant "Know How" i qualitat en els nostres serveis i vetllant per la sostenibilitat d’ambdues entitats.

HIGIENITZACIÓ D'ESPAIS COMUNS, OFICINES I DESPATXOS

MTL Group executa tot tipus de processos i accions d'higienització dels espais comuns, oficines i despatxos de la seva organització. Prèviament a l’inici de l'activitat practiquem l'auditoria de situació dels edificis, eina imprescindible i guia per a l'elaboració del Pla específic de Neteja i Higienització de les seves instal·lacions.

El nostre objectiu és que vostè pugui concentrar-se plenament en les activitats específiques del seu dia a dia. És per aquest motiu que li oferim un servei de manteniment integral de les seves instal·lacions tant en condicions de manteniment diari com en inauguracions, esdeveniments concrets o en situacions de final d'obra o d'emergència.

NETEGES ESPECÍFIQUES: SALES NETES I DISPOSITIUS D'AIRE NET

Aportem solucions específiques d'higiene a les zones més crítiques de la seva instal·lació realitzant un servei de neteja i desinfecció de les zones netes (graus A, B, C i D), mitjançant la utilització de noves tècniques.

Disposem i realitzem la neteja i higienització dels conductes de climatització, mitjançant la utilització d'un sistema de vídeo-inspecció inicial i d'equips d'aspiració i de desinfecció adequats que garanteixen el compliment de la Norma UNE 100012 relativa a la higienització de sistemes de climatització.

SUPERVISIÓ I SEGUIMENT CONTINUAT DEL SERVEI

  MTL Group realitza un seguiment continuat del servei, amb presència mensual no programada dels supervisors en els centres. Les eines utilitzades en els processos de supervisió i seguiment són:

 • 1. Auditoria de percepció del client
 • 2. Auditoria de situació del servei
 • 3. Avaluacions del rendiment del personal

  D’altra banda, per garantir el compliment dels estàndards de qualitat que aquest tipus de centres necessita, formem al nostre personal en:

 • 1. Bones pràctiques en higienització en la indústria farmacèutica, química i cosmètica.
 • 2. Metodologia i utilització de productes químics en la higienització de sales netes.
 • 3. Desenvolupament i aplicació de plans d'higiene en la indústria farmacèutica, química i cosmètica.
 • 4. Aplicació de les Normes de Correcta Fabricació "GMP" i dels Procediments Normalitzats de Treball "PNT".
 • 5. Prevenció de Riscos Laborals